Regisztráció  Belépés
Az Ön kosara üres.
Minitoys
Minitoys Kft.
3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 9.
0630-827-9256
Akciók | Újdonságok | Szállítás | Garancia | Szerződési Feltételek | Ügyfélszolgálat | Kérdések és válaszok
Valentin napi-törp - Schleich
1.637 Ft
Adventure Time pénztárca, Jake Bigf...
4.716 Ft
Díszes T betű fából
263 Ft
Super Mario Bros. gumis kulcstartó,...
1.606 Ft
Termékek
Azonnal tudjuk szállítani
> Nem megjeleno kategoria
Akciós játékok
Bababolt
iskolaszer
Jelmez
Jelmezek
Kerti bútor
Licence bolt
Medence
Minitoys játékbolt
Nyári játékok
Ruhabolt
Sportszer
Sportszerek
Társasjáték
TEXT_TOP
TV
TV reklám
TV reklámos
TV reklámos játékok
Gyártók
Összes gyártó
Szerződési feltételek

A "www.jovoplaza.hu" a "TVN.HU" portál része, ezért továbbra is érvényesek a "TVN.HU" Szabályzatában leírtak.

Továbbá a következők:

A jelen Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződési Feltételek) az TVN.HU Kft. (1131 Budapest, Tatai u. 106. I/4., Cg. 01-09-725908, a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.jovoplaza.hu cím alatt, valamint partneroldalain elérhető online kereskedelmi oldal (a továbbiakban: jovoplaza.hu) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A jelen Szerződési Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, valamint cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy, aki a jovoplaza.hu oldalra az Üzemeltetővel szolgáltatási jogviszonyban álló kereskedők (a továbbiakban: kereskedő) által feltöltött ajánlatokra vételi ajánlatot tesz.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződési Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető adatvédelmi elveit. A Felhasználó a jovoplaza.hu használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót.

A Felhasználó számára az Üzemeltető a jovoplaza.hu oldalon történő vásárláshoz "TVN.HU regisztráció szükséges". Az Üzemeltető fenntartja jogát bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a jovoplaza.hu oldal megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül. Ha a Felhasználó a jovoplaza.hu használata során a jelen Szerződési Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni.

A jovoplaza.hu oldalon történő megrendeléssel a Felhasználó kötelező érvényű ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére a kereskedő felé. A megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a jovoplaza.hu -n keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. A megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon visszaigazolja a kereskedő.

A jovoplaza.hu oldalon keresztül történő vásárlás a Ptk. 211. §-a alapján, a kereskedőnek tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Felhasználó vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást követően a kereskedő és a Felhasználó között szerződés jön létre. A Felhasználó a kereskedő szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a Felhasználó a kereskedőnél érvényesítheti.

A jovoplaza.hu működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a jovoplaza.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel a jovoplaza.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Felhasználó ténylegesen meg tudja venni az eladó által meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználó és a kereskedő közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A Felhasználó által a jovoplaza.hu-n elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni. A jovoplaza.hu -n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

Az Üzemeltető ügyfélszolgálatot biztosít a jovoplaza.hu szolgáltatásával kapcsolatos panaszok, felhasználói megkeresések esetére. Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.

A jovoplaza.hu -n lévő valamennyi tartalom jog által védett!
A jovoplaza.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:
1364 Budapest, Pf. 144; E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetősége:
1525 Budapest, Pf., 75; E-mail: info@nmhh.hu